آیت الله سید حسن تهامی یکی از مراجع بزرگ عالم تشیع و از مفاخر برجسته حوزه علمیه نجف بود. وی در سال 1314 ه . ق (1276 ه. ش) در سیدان متولد شد . به دلیل هوش و استعداد خارق العاده در شش سالگی قرآن را صحیح و فصیح فرا گرفت . آیت الله تهامی پس از سپری کردن تحصیلات علوم دینی در بیرجند، مشهد و نجف به عالیترین مراتب اجتهاد نائل آمد و تصدیق اجتهاد را از حضرات نائینی و اصفهانی دریافت نمود .آنگاه به تقاضای مردم جهت ترویج دین مبین و خدمت به خلق وارد موطن خود شد .ایشان با تاسیس مدرسه معصومیه و تقویت حوزه علمیه را، وجهه همت خویش قرار داد و برای اولین بار طلابی فاضل و سخنور و دانشمندانی برجسته تحویل اجتماع داد .

خدمات آیت ا.. تهامی:

1- تاسیس کتابخانه ای که حدود 700 جلد کتاب داشت و وقف بر محصلین نمود . 2- پایه گذاری سه مسجد که عبارتند از مسجد خیرآباد نو ،مسجد رضوی ، مسجد خضر علی. این فقیه در شب چهاردهم صفر (1385ه.ق / 1344ه.ش) به سرای باقی شتافت و بنا بر وصیتش وی را در مسجد صاحب الزمانی خیرآباد نو به خاک سپردند. تالیفات و آثار وی را در عقاید ، اخلاق ، تفسیر ، فلسفه ، فقه ، اصول و رجال تصنیفات گرانبهایی از آن مرحوم موجود است . دوره تقریرات فقه و اصول استاد نایئنی ،کتابی در رد نصرانیت و اشعاری از این فقیه سعید برجای مانده است.